Bli medlem

Medlemsavgift 2022

I rådande pandemitider är det viktigare än vanligt att betala sin medlemsavgift eftersom intäkterna är få och de fasta kostnaderna är fortfarande densamma…

Vuxna: 240:-

Pensionär och ungdom tom årsk 9: 120:-

Pingisspelare: 550:-

Betala via bankgiro på 153-4148 eller

med Swish till 123 187 26 96

Som medlem får du bland annat följande:
Medverka på middagar, pubkvällar och andra aktiviteter verksamheten anordnar, spela minigolf gratis, hyra klubblokalen till förmånligare pris,  barnfamiljer får nyttja klubblokalen gratis som aktiviteter som främjar barnverksamhet (för mer info se hemsidan), vara med och påverka utvecklingen av Nickebo och dess skogsbygd, samt mycket mer…

Vi för ett medlemsregister där ditt namn som medlem finns. Om du har synpunkter på detta kontakta vår kassör Maria Rönnermalm.