Mycket nytt vid Nickebo IKs årsmöte…

Den 3 februari hölls det årsmöte för Nickebo IK. Kvällen började med sedvanligt årsmöte och avslutades med pub-kväll där det serverades soppa och annat gott…

Under årsmötet närvarade 34 personer. Verksamhets- och årsberättelse lästes upp. Ekonomin och en budget för 2017 redovisades för alla närvarande. Den är stabil men som i de allra flesta föreningar så behövs det alltid lite extra i kassan. Styrelsen gjorde en förändring där Alexandra Johansson tackade för sig efter 4 år som ordförande. Den förre sekreteraren och styrelseledamoten Fredrik Pettersson valdes till ny ordförande. Alexandra kommer att fortsätta i styrelsen. Hon kommer att i ett separat inlägg på hemsidan berätta om sin tid som ordförande och varför hon valt att tacka för sig. Fredrik som även han har suttit i styrelsen 4 år kommer att presentera sig i ett separat inlägg. Posten som sekreterare kommer att rotera i den nuvarande styrelsen.

Styrelsemedlemmar i Nickebo är: Fredrik Pettersson, Maria Rönnermalm, Peter Karlsson, Tomas Adolfsson, Marcus Ingvarsson, Lars-Erik Ohlsson, Petter Reimbertsson och Alexandra Johansson.

Som vi tidigare nämnt så har en fotbollssektion bildats. I denna ingår Petter Reimbertsson, Anders Reimbertsson, Anders Elofsson och Stefan Bengtsson.

Nytt för i år är att ”damklubben” som tidigare varit en egen förening blivit en undersektion till Nickebo IK. Mer om detta redovisas i ett separat inlägg på hemsidan. Representanter från damsektionen kommer att närvara på NIKs styrelsemöten. Dessa är Cecilia Ross Algotsson, Caisa Oskarsson och Gunnie Reimbertsson.

En aktivitetsgrupp har bildats som en undersektion till Nickebo IK. Syftet är att skapa aktiviteter för alla som bor i nickebobygden. Ansvariga är Marianne Bram och Sara Nyblom.

Årsmötesprotokoll, verksamhetsplan, information om damsektionen, presentation av den nya ordföranden och en avtackning frå den gamle kommer inom kort läggas upp på vår hemsida…

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.