Information om fiberanslutning i Nickebobygden

Vi är en liten självpåtagen projektgrupp, Caisa, Fredrik P och PK, samt initialt även Lennart O som har haft kontakter och träffat Kalmar och Nybro kommun om öppen fiber.

Nybro Energi är verkligen på hugget och för de som bor i Nybro kommun finns redan nu möjlighet att gå in och anmäla sitt intresse via deras hemsida. Nybro Energi kommer att söka bidrag från Jordbruksverket för sitt område/kommun och förhoppningen är att vi som bor i Åby skogsbygd men i Kalmar kommun också kan hoppa på tåget, tack vare den geografiska närheten.  Boka redan nu upp Måndagen den 30/5 18.30 i klubblokalen där Nybro Energi ger oss information om hur planerna är. Nybro Energis hemsida: https://fiber.nybroenergi.se/ Sprid datumet till dina grannar, sommarstugeägare som bofasta!  Affischer kommer att sättas upp så fort jag fått lite mer info.

Går detta i lås så är det ett oerhört attraktivt och positivt erbjudande. Men vi behöver hjälpas åt! Intresseanmälningarna till Nybro Energi bör vara 85% av boende i området som de söker bidrag för. Är någon intresserade av att bli en ambassadör, som kan hjälpa till att knacka dörr och få igång, öka intresset så välkommen att kontakta mig. Alla ambassadörer kommer att få informationsmaterial och broschyrer och utbildningskväll kommer att anordnas.

Så boka den 30/5 redan idag och sprid vidare till dina grannar.  Alla är välkomna! Det finns ståplats om vi blir många;)

Mer information om kvällen kommer. Vill du veta mer redan nu så maila till Caisa Oskarsson: mailto:caisa@oskarsson.nu]

Projektgruppen för fiber i Nickebo med omnejd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.